VERSLUIS INFRA
AL 40 JAAR ACTIEF IN GWW

Versluis Infra komt voort uit de firma P. Versluis en zoon BV en is al sinds 1971 actief in o.a. de grond-, weg- en waterbouwsector. Het bedrijf heeft zich vanuit de aannemerij ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor de tijdelijke inhuur van vakkrachten. In de huidige markt zijn gediplomeerde vakmensen op flexibele basis een uitkomst.

Onze werkwijze is persoonlijk en gericht op een goede en snelle oplossing. Onze mensen zijn allen ervaren en gediplomeerd. Ze zijn bereid zich met hart en ziel in te zetten voor uw project(en), door heel Nederland. Versluis Infra is NEN 4400-1 en VCA-gecertificeerd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij uw organisatie kunnen bieden bij het flexibel en gekwalificeerd houden van uw workforce? Bel of e-mail ons voor een nadere kennismaking. U kunt natuurlijk ook direct uw aanvraag bij ons plaatsen. Eén telefoontje is genoeg.

PERSOONLIJK EN SNEL
KWALITEIT EN SNELHEID STAAN VOOROP

In tegenstelling tot veel uitzendorganisaties beperken wij ons tot de GWW-sector en de verhuur van gediplomeerde vakmensen.

Onze organisatie is plat en de lijnen zijn kort. U heeft direct contact met onze planners. Zij zijn 24/7 bereikbaar, kennen de sector, het werk en onze vakmensen persoonlijk. Een goede match is dus snel gemaakt.

Natuurlijk opereren wij binnen de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verhuur en detachering van personeel. Versluis Infra is NEN 4400-1 en VCA-gecertificeerd.

Bent u benieuwd of wij ook voor u de juiste vakman beschikbaar hebben? Eén telefoontje is genoeg.

CERTIFICERINGEN
BETROUWBAAR EN TRANSPARANT

Versluis Infra is volledig geauditeerd en gecontroleerd aan de hand van de gestelde eisen voor de certificeringen: NEN 4400-1, CO2 prestatieladder en VCA. Door een gedegen en overzichtelijke administratie voldoen wij aan de streng gestelde eisen op het leveren van vakmensen in o.a. de grond-, weg- en waterbouw. Voor onze klanten zijn deze certificeringen een bevestiging dat wij een betrouwbare partner zijn in het leveren van ervaren gecertificeerd personeel en alle afdrachten legaal verwerken.

VCA* certificering
SGS Nederland heeft ons managementsysteem geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van het VGM Checklist Aannemers (VCA*) voor de volgende activiteiten:Het uitvoeren van machinale grondverzet-, straat- en opruimwerkzaamheden in de civiel- en cultuurtechnische sector.

Dit certificaat toont aan dat wij een veilige en betrouwbare partner zijn met de juiste certificering. (www.sgs.nl & www.vca.nl)

VCA* certificaat 2020

NEN 4400-1 certificering
Stichting Normering Arbeid heeft onze administratie gecontroleerd en geconcludeerd dat wij voldoen aan de normen die vastgelegd zijn in de NEN 4400-1. Hiermee zijn wij opgenomen in het Register Normering Arbeid. Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid:

  • De identificatie van de onderneming;
    De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • De loonbetaling is niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Aan al deze punten moet worden voldaan, met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten. (www.normeringarbeid.nl)

NEN 4400-1 2018

CO2 Footprint en Prestatieladder
Energie Consult Holland BV heeft onze emissie inventaris getoetst op volledigheid conform de gestelde eisen. Wij proberen ten allen tijde onze emissie te verminderen of te compenseren. Zo hopen wij onze steun aan het maatschappelijke belang bij te dragen. Zowel vanuit maatschappelijk als zakelijk oogpunt is onze onderneming altijd bezig met het thema duurzaamheid.

In onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten hanteren wij volgens de normen van de EMVI-criteria die gekoppeld zijn aan de Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Met deze certificering zijn wij een betrouwbare partner bij het indienen van aanbiedingen bij ProRail, Rijkswaterstaat en andere overheidsinstantie’s.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Energie Consult Holland BV.