Social return
on investment

Social Return on Investment, een opkomend fenomeen binnen aanbestedingen van projecten in de publieke sector. Steeds meer provincies, gemeenten en overheidsinstellingen nemen dit op in het aanbesteding- en gunningbeleid. Van u, als uitvoerder van het bestek, wordt verwacht dat u SRoI opneemt in uw aanbieding met daarbij een gedegen plan van aanpak. Dit houdt in dat u bij gunning van het werk wordt verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op deze werkzaamheden. SRoI wordt vaak gezien als een complex vraagstuk.

Versluis Infra
ontzorgt

Versluis Infra beoogt de SRoI als investering in de toekomst. Wij bieden u een maatwerkplan, stellen een plan van aanpak op en begeleiden de uitvoering hiervan. U kunt zich blijven focussen op de corebusiness van uw organisatie. Versluis Infra zorgt voor de juist invulling én uitvoering van de sociale paragraaf.

Wat biedt
Versluis Infra

Versluis Infra biedt maatwerk als het gaat om aanbestedingen met SRoI. Wij zorgen én ontzorgen.

Arbeidsrechtelijk
• werft, screent en selecteert alle deelnemers
• fiscaal en juridisch werkgever van de deelnemers
• draagt zorg voor volledige administratieve verplichting van de deelnemers
• draagt zorg voor de salarisbetaling en alle overige componenten
• draagt alle risico’s op gebied van ziekte en/of geen werk bij de uitvoerder van het bestek

Organisatorisch
• stelt plan van aanpak op met de eisen uit bestek als randvoorwaarden ten aanzien van SRoI
• monitort en rapporteert voortgang van de SRoI aan u en de opdrachtgever
• begeleidt de deelnemers op de werkplek (jobcoaching)
• begeleidt de deelnemers met hun studie (studiecoaching) Opleidingen
• stelt een onderwijsprogramma op in samenspraak met het bedrijf
• verzorgt cursussen en trainingen (bijv. VCA en BHV)
• verzorgt de administratieve zaken rondom inschrijving van de opleiding

Voordelen maatwerk Versluis Infra bij SRoI
• u weet vooraf wat de kosten zijn van de sociale paragraaf
• geen of minimale inzet van uw eigen personeel op dit onderdeel
• uw focus op de corebusiness van het bedrijf
• geen verrassingen of hogere kosten achteraf
• één aanspreekpunt en één prijs waarvoor de totale SRoI wordt uitgevoerd
• tevreden opdrachtgever door een uitstekende invulling aan de SRoI leidt tot vervolgopdrachten
• goed personeel stroomt kosteloos door binnen uw organisatie

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Versluis Infra.