Infra
Personeel

Assistent maatvoerders, Bouwopruimers
Betontimmerlieden, Calculators, etc…

Lees meer

Asfalt
Personeel

Asfaltafwerkers, Balkman
Chauffeurs, Kleefwagenchauffeur
etc…

Lees meer

Detachering

In de GWW, infra en
civiele techniek.

Lees meer

Groen
voorziening

Bermmaaiers, Chauffeurs,
Groenvoorzieners, Grondwerkers,
etc…

Lees meer

Gladheids-
bestrijding

Sneeuw- en ijzelvrij terrein

Lees meer

SROI

Social Return on Investment
Aanbesteding- en gunningbeleid

Lees meer